Ajudes a la rehabilitació a Barcelona

Publicado el 07/11/2014, en Ajudes, Comunitats de veïns, Rehabilitació d'habitatges

Per aquest 2014 s'obre el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes a la rehabilitació d'habitatge a Barcelona. Els administradors de finques que vulguin tramitar aquestes ajudes podran fer-ho fins a finals d'any.

La fi d'aquest programa serà escometre una sèrie de reformes integrals d'edificis a Barcelona que permetin renovar el parc mòbil de la ciutat, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i estimular l'economia a través de la reactivació del sector de la construcció.

Cal tenir en compte que s'han de realitzar la totalitat de les obres indicades en l’ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis) per tenir dret a aquestes subvencions.

El pas previ per a la sol·licitud de les ajudes a la rehabilitació seria:

 • Sol·licitar davant un tècnic: ITE CEE Certificat accessibilitat.
 • Obtenir l'informe d'idoneïtat tècnica del Col·legi d'Arquitectes, presentant els informes indicats.

La data màxima de presentació de la sol·licitud serà fins al 31 de Desembre del 2014. 

 

Imports subvencionables

 

Les actuacions resoltes favorablement rebran una subvenció que serà la més econòmica de les 2 tipologies possibles de càlcul que s'especifiquen a continuació: La suma d'imports per diferents actuacions es podran acumular entre si però no podran superar l'import resultant de multiplicar 11.000 € per cada habitatge i per cada 100 m² de superfície útil de local.

 

Destinació de les ajudes a la rehabilitació 

 

 1. Reparar les indicacions de l’ITE.
 2. Conservació.
 3. Estructura, façanes, instal·lacions comunes.
 4. Millora de la Qualitat i la Sostenibilitat.
 5. Millora d'accessibilitat.
 6. Habitabilitat interior de l'habitatge. 

 

Els edificis subjectes a l'ajuda 

 

 1. Edificis de Titularitat privada.
 2. Edificis finalitzats abans de 1981: Excepte en casos d'intervenció urgent per risc imminent si presenten greus danys estructurals o d'un altre tipus, millora de accessibilitat / adaptació o millores de la sostenibilitat energètica.
 3. Obres sense iniciar: S'acceptaran sol·licituds d'obres iniciades en 2014, només en el cas de disposar d'ordre d'execució i informe tècnic municipal que l'acrediti.
 4. Actuacions en habitatge d'ús propi. 

 

Com obtenir les ajudes a la rehabilitació

 

Obtenir l'informe Test d'idoneïtat conforme que certifiqui que les obres s'han fet després de les deficiències.

Per obtenir-ho cal presentar:

 1. Informe d'avaluació de l'edifici que ha de contenir: a)Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions de rehabilitació. b)Determinació de les condicions bàsiques d'accessibilitat. c)Certificat d'eficiència energètica de l'edifici i de quin nivell es podran aconseguir una vegada realitzada la rehabilitació.
 2. En cas d'actuacions d'habitabilitat a l'interior de l'edifici, l'informe d'avaluació de l'edifici pot ser substituït per un informe tècnic que acrediti les necessitats de rehabilitació més la cèdula d'habitabilitat (o document que justifiqui que es podrà aconseguir al final de la rehabilitació).
 3. Projecte tècnic.
 4. Fotografies dels elements que es veuran modificats.
 5. Pressupost signat i desglossat per capítols i partides. a) Si el pressupost supera els 50.000,00 € s'hauran d'aportar tres diferents. Si no s'escull el més avantatjós haurà de presentar una memòria que ho justifiqui.
 6. Altres Pressupostos: Honoraris de facultatius, cost redacció, informes tècnics i certificats necessaris.
 7. Justificant de Sol·licitud de Llicència.
 8. Ordre d'execució.
 9. Certificat de l'acta de reunió i declaració responsable.

 

Les comunitats de veïns a Barcelona que vulguin escometre reformes als seus edificis o zones comunes podran ampliar tota aquesta informació en el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o ben posant-se en contacte amb la nostra gestoria i el seu departament d'administració de finques, especialitzat en la tramitació d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i finques.

 
Algun dubte? Escrigui'ns:


Borrellgestora.com utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies