Modificació en la política de baixes laborals

Publicado el 27/01/2015, en

Recentment s'han produït modificacions a nivell de baixes laborals que es començaran a aplicar durant l'any 2015.

Quins són les obligacions a complir si estic en situació de baixa laboral? Per agafar la baixa laboral el treballador ha d'anar al seu metge de capçalera i sol·licitar el part de baixa corresponent, com es feia anteriorment. Ara bé, depenent de la durada prevista de la baixa, caldrà anar a renovar-la amb certa periodicitat:

  • Baixa prevista d'1 a 5 dies: es pot expedir un únic part de baixa en el qual s'indiqui la data de l'alta medica. Si ben el treballador podrà sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia fixat com a data prevista d'alta. Si el metge considera que en aquesta data encara no procedeix l'alta medica, podrà emetre un nou part de confirmació de la baixa.
  • Baixa prevista de 6 a 30 dies: el treballador ha de tornar a revisió mèdica com a màxim en 7 dies i si segueix de baixa, s'emetrà el part de confirmació cada 14 dies.
  • Baixa prevista de 31 a 60 dies: el treballador ha de tornar a revisió com a màxim en 7 dies i si segueix de baixa, rebrà el part de confirmació cada 28 dies.
  • Baixa prevista de més de 60 dies: aplica en processos de llarga durada, el treballador ha de tornar a revisió com a màxim en 7 dies i si segueix de baixa, rebrà un part de confirmació cada 35 dies. 

Els facultatius disposen de taules de durada estàndard de les malalties que els orienten a l'hora de fixar els terminis de les baixes laborals.

El termini per lliurar el part de baixa a l'empresa és de 3 dies. Cal tenir en compte, que amb el nou sistema de liquidació pel 2015, que implementarà la seguretat social, cobra especial importància el compliment dels terminis, amb la finalitat de que les empreses puguin notificar adequadament aquestes baixes laborals a la Tresoreria General de la Seguretat Social, dins del termini fixat.

Si et queda algun dubte respecte a les noves modificacions pel 2015 sobre baixes laborals en Borrell Gestora estem a la teva disposició per aclarir-la.
Algun dubte? Escrigui'ns:


Borrellgestora.com utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies