Novetats fiscals: retencions IRPF 2015

Publicado el 20/07/2015, en IRPF

Rebem novetats fiscals per a aquest estiu 2015 des del departament d'assessoria fiscal de Borrell Gestora. El passat dissabte passat 11 de juliol es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el RD Llei 9/2015, de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'IRPF i altres mesures de caràcter econòmic.

Rebajas-IRPF-2015.png

Modificacions en les retencions IRPF 2015

A continuació detallem algunes de les mesures amb més transcendencia que fan referencia a retencions IRPF 2015:

1. S'aproven noves escales generals i de l'estalvi aplicables des de l'1 de gener de 2015 en la qual es redueixen al mig punt els marginals corresponents a cadascun dels trams de les mencionades escales.

2. Es modifica l'escala per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que s'abonin a partir del dia 12 de juliol.

S'estableix que el tipus de retenció o ingrés a compte es regularitzarà d'acord amb l'escala adjunta, si s'escau, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de 12 de juliol, i d'acord amb l'establert en el Reglament de l'IRPF. No obstant això, aquesta regularització podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l'1 d'agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data es determinarà prenent en consideració l'escala de retenció vigent durant la primera meitat de l'any.

3. Es modifiquen els següents tipus de retenció per al IRPF 2015:

• Arrendaments:            19,50 %
• Serveis professionals:  15,00 %

- El percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments professionals que se satisfacin o abonin a partir del dia 12 de juliol, serà el 15 per cent. A partir d'aquesta mateixa data el percentatge reduït de retencions per als supòsits d'inici d'activitat professional serà del 7 %.

- Les retencions aplicables als arrendaments i subarrendaments de béns immobles urbans passa a ser, a partir del dia 12 de juliol del 19,5%.

- El percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col-loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques satisfets o abonats a partir del dia al 12 de juliol, serà el 15 per cent.

- Els rendiments del capital mobiliari i determinats guanys patrimonials seran el 20 per cent quan l'obligació de retenir o ingressar a compte hagués nascut amb anterioritat al 12 de juliol. Quan el naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte s'hagués produït a partir d'aquesta data, el percentatge de retenció o ingrés a compte serà el 19,5 per cent.

- S'estableix que des del 12 de juliol el percentatge de retenció general per a l’impost de societats és el 19,5%.

Esperem que totes aquestes novetats fiscals sobre les retencions IRPF 2015 hagin estat d'ajuda. Com sempre els nostres assessors fiscals a Barcelona estaran disponibles per a qualsevol dubte o per ampliar informació. Podeu posar-vos en contacte amb el nostre equip d'assessoria fiscal a través del nostre telèfon o formulari o directament en les nostres oficines de L'Hospitalet de Llobregat o Sant Joan Despí.

 
¿Alguna duda? Escríbanos:


Borrellgestora.com utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies